Μενού Κλείσιμο

Γαλήνη Ρεκαλίδου

Θέση : Ομότιμος/η Καθηγητής/τρια

Γνωστικό αντικείμενο : Παιδαγωγική και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο : 25510-30055
  • Εσωτερικό τηλέφωνο (κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα του ΔΠΘ) : 77055
  • Email : grekalid@psed.duth.gr
  • Ώρες επικοινωνίας :
  • Ιστοσελίδα :

Γαλήνη Ρεκαλίδου

Σπουδές

Πτυχιούχος Τμήματος Νηπιαγωγών της Ζαριφείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας
Πτυχιούχος Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Ζαριφείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας
Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα:

Σεμινάρια Πρακτικής ΠΜΣ (ΤΕΕΠΗ)


Επιστημονικά ενδιαφέροντα:

Αξιολόγηση στην εκπαίδευση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού μαθητών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο
Κοινωνικές σχέσεις συνομηλίκων στο σχολείο, ομάδες εργασίας στην τάξη

Βιογραφικό Σημείωμα: