Μενού Κλείσιμο

Μαρία (Μαρέττα) Σιδηροπούλου

Θέση : Επίκουρος/η Καθηγητής/τρια

Γνωστικό αντικείμενο : Ανάγνωση και Γραφή: Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο : 25510-30019
  • Εσωτερικό τηλέφωνο (κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα του ΔΠΘ) : 77019
  • Email : masidiro@psed.duth.gr
  • Ώρες επικοινωνίας :
  • Ιστοσελίδα :

Μαρία (Μαρέττα) Σιδηροπούλου

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

  • Διδασκαλία της ελληνικής σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα (Π.Μ.Σ. του ΤΕΕΠΗ)

Επιστημονικά ενδιαφέροντα:

Πρακτικές γραμματισμού
Ανθρωπολογικές όψεις της ανάγνωσης
Δημιουργική γραφή και ανάγνωση
Οπτικά κείμενα και αναπαράσταση
Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις

Βιογραφικό Σημείωμα:


Σχετικά ΦΕΚ :

ΦΕΚ Διορισμού στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΦΕΚ 597/16.03.2021, Γ