Μενού Κλείσιμο

Κωνσταντίνος Καραδημητρίου

Θέση : Επίκουρος/η Καθηγητής/τρια

Γνωστικό αντικείμενο : Παιδαγωγική και εφαρμογές για την τυπική και την άτυπη εκπαίδευση

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο : 25510-30114
  • Εσωτερικό τηλέφωνο (κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα του ΔΠΘ) : 77114
  • Email : kkaradim@psed.duth.gr
  • Ώρες επικοινωνίας :
  • Ιστοσελίδα :

Κωνσταντίνος Καραδημητρίου

Σπουδές

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Μουσειακές Σπουδές, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Παιδαγωγική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Επιστημονικά ενδιαφέροντα:

Παιδαγωγική και Παιχνίδι
Ομαδοσυνεργατική μάθηση
Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις

Βιογραφικό Σημείωμα:


Σχετικά ΦΕΚ :

ΦΕΚ Μονιμοποίησης στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΦΕΚ 1254/26-10-2018, τ. Γ’
ΦΕΚ Διορισμού στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΦΕΚ 142/2-3-2015, τ. Γ’
ΦΕΚ Διορισμού στη Βαθμίδα του Λέκτορα ΦΕΚ 479/8-6-2010, τ. Γ’