Μενού Κλείσιμο

Δημήτριος Πρέντζας

Θέση : Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/τρια

Γνωστικό αντικείμενο : Πληροφορική, συστήματα λογισμικού και εφαρμογές

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο : 25510- 30086, 30078
  • Εσωτερικό τηλέφωνο (κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα του ΔΠΘ) : 77086, 77078
  • Email : dprentza@psed.duth.gr
  • Ώρες επικοινωνίας : Πέμπτη (19:00-20:00), Παρασκευή (19:00-20:00)
  • Ιστοσελίδα : https://sites.google.com/site/jimprentzas/

Δημήτριος Πρέντζας

Σπουδές

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στην Τεχνολογία και Επιστήμη των Υπολογιστών, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Εκπαιδευτικές γλώσσες προγραμματισμού, ψηφιακές ιστορίες και πολυμεσικές εφαρμογές (Π.Μ.Σ. του ΤΕΕΠΗ)


Επιστημονικά ενδιαφέροντα:

Τεχνητή Νοημοσύνη (Αναπαράσταση Γνώσης, Ευφυή Υβριδικά Συστήματα, Έμπειρα Συστήματα)
Πληροφορική & Εκπαίδευση, Πληροφορική & Προσχολική Εκπαίδευση

Βιογραφικό Σημείωμα:


Σχετικά ΦΕΚ :

ΦΕΚ Διορισμού στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ΦΕΚ 404/9-5-2016, τ. Γ’
ΦΕΚ Μονιμοποίησης στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΦΕΚ 843/22.08.2012, τ. Γ’
ΦΕΚ Διορισμού στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΦΕΚ 359/13-5-2009