Μενού Κλείσιμο

Μαρία Μουμουλίδου

Θέση : Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/τρια

Γνωστικό αντικείμενο : Σύγχρονη Διδακτική για την Προσχολική Εκπαίδευση

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο : 25510-30054
  • Εσωτερικό τηλέφωνο (κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα του ΔΠΘ) : 77054
  • Email : mmaria@psed.duth.gr
  • Ώρες επικοινωνίας :
  • Ιστοσελίδα :

Μαρία Μουμουλίδου

Σπουδές

Πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών Καρδίτσας
Πτυχίο Μαράσλειου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης
Δίπλωμα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
Πτυχίο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πάντειο Πανεπιστήμιο
DEA και Doctorat στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης (Sciences de l’ Education)- Γαλλία

Προπτυχιακά Μαθήματα Άλλων Τμημάτων (διδασκαλία με ανάθεση)

  • Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης (Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δ.Π.Θ.)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα


Επιστημονικά ενδιαφέροντα:

Πρακτικές και μέθοδοι διδασκαλίας-μάθησης στο νηπιαγωγείο.
Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία-μάθηση στο νηπιαγωγείο.
Οι αλληλεπιδράσεις νηπιαγωγού νηπίων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία

Βιογραφικό Σημείωμα:


Σχετικά ΦΕΚ :

ΦΕΚ Διορισμού στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ΦΕΚ 740/Γ/04-08-2016
ΦΕΚ Μονιμοποίησης στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΦΕΚ 78/11.02.2011, τ. Γ’
ΦΕΚ Διορισμού στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΦΕΚ 219/03.04.2007, τ. Γ’
ΦΕΚ Διορισμού στη Βαθμίδα του Λέκτορα ΦΕΚ 295/28.11.2001, τ. ΝΠΔΔ