Μενού Κλείσιμο

Αικατερίνη Μαυρομαρά-Λαζαρίδου

Θέση : Μέλη Ε.Ε.Π.

Θέση : Μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που ανήκει στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γνωστικό αντικείμενο : Γαλλικά

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο : 25510-30107
  • Εσωτερικό τηλέφωνο (κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα του ΔΠΘ) : 77107
  • Email : mavlaz@alex.duth.gr
  • Ώρες επικοινωνίας :
  • Ιστοσελίδα :

Αικατερίνη Μαυρομαρά-Λαζαρίδου

Σπουδές

Πτυχίο Γαλλικής Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Διδακτική και Μεθοδολογία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας), Maîtrise de FLE (Français Langue Etrangère), Πανεπιστήμιο Stendhal, Grenoble III.
Διδακτορικό Δίπλωμα, Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο ΚαρλσρούηςΒιογραφικό Σημείωμα: