Μενού Κλείσιμο

Ημέρα: 9 Ιουνίου 2022

Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών – Ιούνιος 2022

Θα γίνει παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας των Καλοκύρη Παναγιώτα-Δέσποινας και Κοντροπούλου Δέσποινας με θέμα: “Διερεύνηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή στα δημόσια…