Μενού Κλείσιμο

Μήνας: Ιούλιος 2022

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2022

  Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2022      (31/8/22)   Έντυπο Βεβαίωσης συμμετοχής στις εξετάσεις  Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2022-23 Εσωτερικός Κανονισμός ΤΕΕΠΗ Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής…

Πρόσκληση του υποέργου ΚΕ 82919 “Υποέργο: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-23 στο ΔΠΘ (MIS 5180690)”

Δημοσίευση Πρόσκλησης του υποέργου ΚΕ 82919 “Υποέργο: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-23 στο ΔΠΘ (MIS 5180690)” Πρόσκληση 34266/07-07-2022 Καταληκτική Ημερομηνία…