Μενού Κλείσιμο

Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών – Ιούνιος 2022

Θα γίνει παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας των Καλοκύρη Παναγιώτα-Δέσποινας και Κοντροπούλου Δέσποινας με θέμα:

“Διερεύνηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή στα δημόσια νηπιαγωγεία στην πόλη της Αλεξανδρούπολης”,

την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 στις 11.15 στο Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών ΤΕΕΠΗ.


Θα γίνει παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της κ. Λογδανίδου Λένκα Ελένης με θέμα:

“Το θεατρικό παιχνίδι ως εργαλείο για την ανάπτυξη λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας και την καλλιέργεια της συνεργασίας σε πολύγλωσσες ομάδες μαθητών”

την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 στις 13.00 στην αίθουσα 13 ΤΕΕΠΗ.


Θα γίνει παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της κ. Αντωνιάδου Ελισάβετ με θέμα:

“Συνεργατική μάθηση στην προσχολική εκπαίδευση: απόψεις και πρακτικές εν ενέργεια νηπιαγωγών”

την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 και ώρα 18.30 στο Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών, ΤΕΕΠΗ.


Θα γίνει παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της κ. Τραμπίδου Αθηνάς με θέμα:

“Προκατάληψη απέναντι σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και ΔΑΦ: Δάσκαλοι ειδικής αγωγής μιλούν για τα παιδιά”

Αναβάλλεται η παρουσίαση – θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία παρουσίασης.


Θα γίνει παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της κ. Λαμπίδη Κυριακούλας με θέμα:

“Οι αριθμοί π, φ, e”

τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 13.30 στο Εργαστήριο Πληροφορικής ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ.


Θα γίνει παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της κ. Φανού Ηλέκτρας με θέμα:

“Προκατάληψη και τρανσφοβία στην κατασκευή της ταυτότητας των νέων στη δημόσια διαβούλευση του νόμου 4491/2017”

τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 19.00 στο Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδιού (ΠΡΟΚΑΤ), ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ.


Θα γίνει παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της κ. Δράμη Αθηνάς με θέμα:

“Πολυπολιτισμικότητα και μετανάστευση στο λόγο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη”

τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα  20.00 στον παρακάτω σύνδεσμο μέσω MS-TEAMS: https://tinyurl.com/4dfdevmk


Θα γίνει παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της κ. Πλιακοπούλου Δήμητρας με θέμα:

“Πως αντιλαμβάνεται ο εκπαιδευτικός προσχολικής ηλικίας τον ρόλο του στην εισαγωγή της έννοιας του θανάτου στην τάξη”

την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 10.00 στο Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδιού (ΠΡΟΚΑΤ), ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ.

 


Θα γίνει παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της κ. Τριχιά Χριστίνας με θέμα:

“Η σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και η κινηματογραφική της προσαρμογή στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Συγκρίσεις και αποκλίσεις της λογοτεχνικής και κινηματογραφικής γλώσσας”

την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 12.45 στον παρακάτω σύνδεσμο μέσω MS-TEAMS:  https://tinyurl.com/2p967wzx 


Θα γίνει παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της κ. Κουτσιάνα Αικατερίνης με θέμα:

“Εκπαίδευση Ρομά παιδιών στην Ελλάδα 1990-2020: Θεωρήσεις εκπαιδευτικών για τις σχολικές επιδόσεις μαθητών”

την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 19.00 στον παρακάτω σύνδεσμο μέσω MS-TEAMS:  https://tinyurl.com/yc42cmj6

 


Θα γίνει παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της κ. Πηλ Ηλέκτρας με θέμα:

“Τα παιδικά βιβλία του Dr. Seuss: ιδεολογικές διαστάσεις”

την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 20.00 στον παρακάτω σύνδεσμο μέσω MS-TEAMS:  https://tinyurl.com/2p967wzx