Μενού Κλείσιμο

Αλεξάνδρα Καρούσου

Θέση : Επίκουρος/η Καθηγητής/τρια

Γνωστικό αντικείμενο : Γνωστική και Γλωσσική Ανάπτυξη

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο : 25510-30040
  • Εσωτερικό τηλέφωνο (κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα του ΔΠΘ) : 77040
  • Email : akarouso@psed.duth.gr
  • Ώρες επικοινωνίας :
  • Ιστοσελίδα : https://www.researchgate.net/profile/Alexandra_Karousou

Αλεξάνδρα Καρούσου

Σπουδές

Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ψυχολογίας, Ειδίκευση: Ψυχολογία της Γλώσσας. Σχολή Ψυχολογίας, Τμήμα Γνωστικών Διεργασιών, Universidad Complutense de Madrid, Ισπανία
Διδακτορικό Δίπλωμα Ψυχολογίας, Σχολή Ψυχολογίας, Universidad Complutense de Madrid, Ισπανία


Επιστημονικά ενδιαφέροντα:

Επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη κατά τη βρεφική και προσχολική ηλικία
Αξιολόγηση της πρώιμης επικοινωνιακής και γλωσσικής ανάπτυξης
Σχέση μεταξύ γλωσσικής και γνωστικής ανάπτυξης
Η φωνητική μίμηση στην ανάδυση και ανάπτυξη της γλώσσας.
Η αναπτυξιακή σχέση μεταξύ γλώσσας και μουσικής

Βιογραφικό Σημείωμα: