Μενού Κλείσιμο

Μάθημα ΠΜΣ “Α3E. Ειδικά θέματα και εφαρμογές -Παρεμβάσεις σε παιδιά με χρόνια ασθένεια -Συνεργατικές μορφές εκπαίδευσης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία”

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

 

Α3E. Ειδικά θέματα και εφαρμογές
-Παρεμβάσεις σε παιδιά με χρόνια ασθένεια
-Συνεργατικές μορφές εκπαίδευσης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία

 

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει το πλαίσιο αντιμετώπισης παιδιών με χρόνια ασθένεια καθώς και τις ενδεδειγμένες πρακτικές. Θέματα που μελετώνται, αναλύονται και συζητούνται αποτελούν, μεταξύ άλλων:

–           η αντίληψη της χρόνιας ασθένειας από το παιδί, η σχέση των αναπτυξιακών έργων με τη χρόνια ασθένεια, οι επιπτώσεις της στην οικογένεια, η αντιμετώπιση της καταληκτικής ασθένειας, προτεινόμενες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, παραδείγματα προγραμμάτων παρέμβασης για παιδιά και γονείς.