Μενού Κλείσιμο

Μαρία Χατζησάββα

Θέση : Μέλη ΕΤΕΠ

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο : 25510-30044
  • Email : mhat@psed.duth.gr
  • Ώρες επικοινωνίας :
  • Ιστοσελίδα :

Μαρία Χατζησάββα