Μενού Κλείσιμο

Δήμητρα Ευαγγέλου

Θέση : Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/τρια

Γνωστικό αντικείμενο : Παιδαγωγική και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο : 25510-30051
  • Εσωτερικό τηλέφωνο (κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα του ΔΠΘ) : 77051
  • Email : evangel@psed.duth.gr
  • Ώρες επικοινωνίας :
  • Ιστοσελίδα : https://duth.academia.edu/DemetraEvangelouPhD

Δήμητρα Ευαγγέλου

Σπουδές

Πτυχίο Ψυχολογίας, Northeastern Illinois University
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, University of Illinois at Urbana-Champaign Education
Διδακτορικό δίπλωμα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, University of Illinois at Urbana-Champaign


Επιστημονικά ενδιαφέροντα:

Παιδική Ανάπτυξη και Παιδαγωγική Διαδικασία
Εκπαίδευση των Μηχανικών
Τεχνολογικός πολιτισμός και παιδική ανάπτυξη
Τα STEM στην προσχολική εκπαίδευση

Βιογραφικό Σημείωμα:


Σχετικά ΦΕΚ :

ΦΕΚ Διορισμού στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή: ΦΕΚ 1417/6-12-2013/Γ