Μενού Κλείσιμο

Αθανάσιος Μόγιας

Θέση : Διδάσκοντες/ουσες με Ανάθεση

Θέση : Μέλος ΔΕΠ του ΠΤΔΕ (Δ.Π.Θ.) και διδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΕΠΗ με ανάθεση

Γνωστικό αντικείμενο : Αγωγή στην Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο : 25510-30011
  • Εσωτερικό τηλέφωνο (κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα του ΔΠΘ) : 77011
  • Email : amogias@eled.duth.gr
  • Ώρες επικοινωνίας :
  • Ιστοσελίδα : https://eled.duth.gr/author/amogias/


Σχετικά ΦΕΚ :

Διορισμός στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΦΕΚ 1060/21-10-2016, τεύχος Γ ́
Διορισμός στη βαθμίδα του Λέκτορα ΦΕΚ 479/8-6-2010, τεύχος Γ ́