Μενού Κλείσιμο

Αντώνιος Καμπάς

Θέση : Διδάσκοντες/ουσες με Ανάθεση

Θέση : Μέλος ΔΕΠ του ΤΕΦΑΑ (Δ.Π.Θ.) και διδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΕΠΗ με ανάθεση

Γνωστικό αντικείμενο : Προπονησιολογία με έμφαση στην Κινητική Ανάπτυξη

Στοιχεία επικοινωνίαςΣχετικά ΦΕΚ :

ΦΕΚ: 461/26.4.2013/τ.Γ’