Μενού Κλείσιμο

Αλέξανδρος Θεοδωρίδης

Θέση : Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/τρια

Γνωστικό αντικείμενο : Φιλοσοφική Ανθρωπολογία και Αγωγή

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο : 25510-30060
  • Εσωτερικό τηλέφωνο (κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα του ΔΠΘ) : 77060
  • Email : atheodor@psed.duth.gr
  • Ώρες επικοινωνίας :
  • Ιστοσελίδα :

Αλέξανδρος Θεοδωρίδης

Σπουδές

Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διδακτορικό Δίπλωμα Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Επιστημονικά ενδιαφέροντα:

Ανθρωπολογική οντολογία και επιστήμες της εκπαίδευσης
Προβλήματα φιλοσοφίας των επιστημών της εκπαίδευσης
Φιλοσοφία της Παιδείας και εκπαιδευτική πολιτική
Πολιτική-ηθική αγωγή

Βιογραφικό Σημείωμα:


Σχετικά ΦΕΚ :

ΦΕΚ Διορισμού στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ΦΕΚ 824/Γ/06-09-2016
ΦΕΚ Μονιμοποίησης στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΦΕΚ 433/08.04.2014, τ. Γ’
ΦΕΚ Διορισμού στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΦΕΚ 814/31.08.2010, τ. Γ’
ΦΕΚ Διορισμού στη Βαθμίδα του Λέκτορα ΦΕΚ 257/31.08.2006, τ. ΝΠΔΔ