Μενού Κλείσιμο

Μέλη Εργαστηρίου Ψυχολογίας του Παιδιού

Μέλη ΔΕΠ

Αλεξάνδρα Καρούσου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Βασιλική Μπρουσκέλη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Αντώνιος Σαπουντζής, Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου

Συνεργαζόμενο μέλος ΕΤΕΠ

Νικόλαος Παπαδόπουλος