Μενού Κλείσιμο

Ημέρα: 5 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα Αναπλ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Παιδαγωγική και Εφαρμογές για την Τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση”

  Πρόσκληση σε συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του ΤΕΕΠΗ στο γνωστικό αντικείμενο “Παιδαγωγική και…