Μενού Κλείσιμο

Ημέρα: 30 Νοεμβρίου 2021

Προκήρυξη εκλογών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα ΤΕΕΠΗ – ΔΠΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Π ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ…