Μενού Κλείσιμο

Ημέρα: 20 Ιανουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ HEInnovate

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ HEInnovate   Το ΔΠΘ συμμετέχει στη Μελέτη Περίπτωσης για την ενσωμάτωση στη λειτουργία των Ελληνικών ΑΕΙ παραμέτρων…

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη δημιουργία ‘οπτικής ταυτότητας’ – λογότυπου (Logo) της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ΔΠΘ

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη δημιουργία ‘οπτικής ταυτότητας’ – λογότυπου (Logo) της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ΔΠΘ για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΔΠΘ.  …