Μενού Κλείσιμο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ HEInnovate

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ HEInnovate

 

Το ΔΠΘ συμμετέχει στη Μελέτη Περίπτωσης για την ενσωμάτωση στη λειτουργία των Ελληνικών ΑΕΙ παραμέτρων καινοτομίας, πρωτοπορίας και επιχειρηματικότητας, η οποία πραγματοποιείται από το Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη της Τοπικής Οικονομίας και Απασχόλησης του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στο πλαίσιο αυτής της συμμετοχής, καλούμαστε στη φάση αυτή να συγκεντρώσουμε στοιχεία μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που αφορούν σε διαδικασίες για την υποστήριξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο Τμήμα μας.

Ο ΟΟΣΑ προσεγγίζει την έννοια της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα Ιδρύματα ολιστικά, στο πλαίσιο 8 διαστάσεων: i. ηγεσία και διοίκηση,  ii. οργανωτική επάρκεια, iii. διδασκαλία και μάθηση σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, iv. προετοιμασία και υποστήριξη φοιτητών αναφορικά με την εμπλοκή τους στο «επιχειρείν», v. ανταλλαγή γνώσεων και συνεργασία, vi. ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιακή ικανότητα, vii. διεθνής προοπτική του ιδρύματος και viii. μέτρηση των επιπτώσεων.

Τα ερωτηματολόγια (ένα για τους διδάσκοντες και ένα για τους φοιτητές) για την Ελλάδα εστιάζουν σε κάποιες από τις παραπάνω διαστάσεις, οι οποίες έχουν επιλεγεί από τους εθνικούς αντιπροσώπους ως περισσότερο σχετικές με τις εθνικές προτεραιότητες και ανάγκες. Τα ερωτηματολόγια είναι στα αγγλικά, είναι ανώνυμα και θα είναι ανοικτά προς συμπλήρωση μέχρι τις 29/1/2021. Στα πεδία όπου χρειάζεται συμπλήρωση κειμένου μπορούν οι συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν την ελληνική γλώσσα εάν επιθυμούν.

Το 1ο ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε καθηγητές-διδάσκοντες των οποίων μαθήματα ή δράσεις που έχουν οργανώσει[1] (έχουν δηλωθεί σε προηγούμενη φάση της Μελέτης) εκτιμήθηκε ότι περιλαμβάνουν στο περιεχόμενό τους στοιχεία καινοτομίας, πρωτοπορίας και επιχειρηματικότητας. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://survey.oecd.org/index.php?r=survey/index&sid=425968&lang=en

Το 2ο ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε φοιτητές οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα αυτά. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://survey.oecd.org/index.php?r=survey/index&sid=775444&lang=en

Προσοχή! Το ερωτηματολόγιο θα συμπληρωθεί μία φορά από τους αντίστοιχους συμμετέχοντες (διδάσκοντες και φοιτητές) και όχι για κάθε μάθημα ξεχωριστά.

Επισημαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά που δίνεται η δυνατότητα σε καθηγητές και φοιτητές να ακουστεί απευθείας «η φωνή τους» σε τέτοιου είδους μελέτες. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε αυτήν τη δυνατότητα προς όφελος του Τμήματός μας, του Πανεπιστημίου μας και της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικότερα στη χώρα μας.

[1] ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Πρακτική VII (Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικής Μονάδας), Πρακτική VII, Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Πολυμέσα και Δίκτυα στην Προσχολική Εκπαίδευση, Εφαρμοσμένη Μουσειοπαιδαγωγική, Η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση, Τεχνικές Αφήγησης – Αφηγηματικές Προσεγγίσεις, Το Παιδί και το Λογοτεχνικό Βιβλίο, Ζητήματα Κοινωνικής Παιδαγωγικής και Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις, Ειδικά θέματα και εφαρμογές: Πρακτικές μουσειακής αγωγής και φιλαναγνωσίας σε τυπικές και άτυπες ομάδες εκπαίδευσης, Ειδικά θέματα και εφαρμογές: Εκπαίδευση μέσα από μουσική και θεατρική δράση, Εκπαιδευτικές γλώσσες προγραμματισμού, ψηφιακές ιστορίες και πολυμεσικές εφαρμογές, Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις/όψεις της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης,
ΔΡΑΣΕΙΣ: Δράσεις της θεατρικής ομάδας “Κιβωτός Ονείρου”, Εθελοντικές δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Κύκλοι ομιλιών στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης με κύριο άξονα τον άνθρωπο και την εκπαίδευση, Διαλέξεις στην Ακαδημία – Δομή Δια Βίου Μάθησης της ΠΑΜΘ