Ιστορία

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ιδρύθηκε το 1987. Έγινε διοικητικά αυτόνομο το 1992. Μετονομάστηκε σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία το 2002.

Σύντομη ιστορική διαδρομή