Μενού Κλείσιμο

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής της κ. Ευγενίας ΔΟΥΛΑΜΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ κ. ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΔΟΥΛΑΜΗ

Tην Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στις 1:30μ.μ. θα υποστηριχθεί με  τηλεδιάσκεψη η διδακτορική διατριβή της κ. Ευγενίας Δουλάμη, υποψήφιας διδάκτορος του ΤEEΠΗ.

Η διατριβή έχει θέμα «Διερεύνηση των αντιλήψεων Στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τον ρόλο που μπορεί να έχει το σύγχρονο σχολείο στην προαγωγή της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία». Η επόπτρια της διατριβής ήταν η Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής του Α.Π.Θ. κ. Αναστασία Δημητρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν  την συνεδρίαση της υποστήριξης, παρακαλούνται  να επικοινωνήσουν με την κ. Αναστασία Δημητρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  anadim@nured.auth.gr.