Μενού Κλείσιμο

Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου 2021-22

Θέμα: «Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου του ΤΕΕΠΗ ακ. έτους 2021-22»  Α. Π.: ∆ΠΘ/ΤΕΕΠΗ/49719/1088 Ηµ/νία: 17/05/2022
Σχετικά: Α.Π. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/53090/2145/29-06-2021 Απόφαση Συγκλήτου 61/50/17-06-2021

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Διάρκεια Διδασκαλίας
Από Δευτέρα 14-02-2022 έως Παρασκευή 15-04-2022 και
από Δευτέρα 02-05-2022 έως Δευτέρα 30-05-2022

Εξεταστική Περίοδος
Από Τετάρτη 01-06-2022 έως Τρίτη 21-06-2022

Δείτε όλο το κείμενο εδώ (pdf)