Μενού Κλείσιμο

Θεματικές ενότητες πτυχιακών εργασιών 2022-23

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 – 2023

ΓΙΟΦΤΣΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

 1. Η εφαρμογή του LessonStudy στην επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικώνστην Ελλάδα.
 2. Ο ρόλος του παρατηρητή κατά τη διάρκεια εφαρμογής του LessonStudy από τους φοιτητές.
 3. Το Πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΕΠΗ και η ανταπόκρισή του στις ανάγκες των μελλοντικών εκπαιδευτικών.
 4. Η θεσμοθετημένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα
 5. Σχεδιασμός και υλοποίηση δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο από τους φοιτητές.
 6. Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο από τους φοιτητές.

Κριτήρια επιλογής

 • Οι φοιτητές/τριες μπορούν να εκπονήσουν την εργασία είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με έναν συμφοιτητή τους.
 • Να γνωρίζουν πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα.
 • Να έχουν περάσει την πρακτική τους άσκηση στο νηπιαγωγείο με 9 και 10
 • Να έχουν παρακολουθήσει και περάσει επιτυχώς από 8 έως 10 το μάθημα: «Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας I».

 


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Θεματικές ενότητες για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας:

 1. Νεοελληνική Φιλοσοφία της Παιδείας και εκπαιδευτική πολιτική
 2. Πολίτης – Δημοκρατικός πολίτης – Δημοκρατική αγωγή – Δημοκρατικός εκπαιδευτικός (Η πολιτική και ηθική διάσταση της παιδαγωγικής δραστηριότητας)
 3. Το ζήτημα του ανθρωπισμού στην ανθρωπολογική και πολιτική σκέψη
 4. Το είναι του παιδιού – Τρόποι του είναι του παιδιού
 5. Η συμβολή της Φιλοσοφικής Ανθρωπολογίας στην ανάπτυξη της παιδαγωγικής σκέψης
 6. Το πρόβλημα του εμπειρικού-εργαλειακού προσανατολισμού της αγωγής και της εκπαίδευσης
 7. Περιβαλλοντική ηθική και εκπαίδευση
 8. Διαπολιτισμική ηθική και εκπαίδευση

ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν πτυχιακή εργασία ως προς τα παρακάτω θέματα:

 • Λογοτεχνία και διαχείριση της διαφορετικότητας
 • Ανατρεπτικές αφηγήσεις της παιδικής ηλικίας
 • Το παιδί στην ποίηση
 • Έμφυλες ταυτότητες και λογοτεχνία
 • Λογοτεχνία και εκπαίδευση
 • Σχέση κειμένου και ιδεολογίας

Επιθυμητή αλλά όχι αναγκαστική προϋπόθεση για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στα παραπάνω θέματα η γνώση της αγγλικής/γαλλικής.


ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεματικές Περιοχές:

 • Παιχνίδι στην προσχολική και σχολική εκπαίδευση
 • Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση
 • Προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης

Κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή των φοιτητών:

 • Βαθμός άνω του επτά στα σχετικά μαθήματα με την θεματική περιοχή
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Η αξιολόγηση από προφορική συνέντευξη

ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Εμπειρικές εργασίες σε θέματα που αφορούν στην επικοινωνιακή / γλωσσική ανάπτυξη ή/και τη γνωστική ανάπτυξη παιδιών νηπιακής, προσχολικής ή πρώτης σχολικής ηλικίας.

Προϋποθέσεις:

 • Βαθμός 7+ στα μαθήματα Ψυχολογία της Ανάπτυξης του Παιδιού, Γνωστική Ψυχολογία
 • Επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Μεθοδολογίας και Στατιστικής
 • Θα προτιμηθούν φοιτήτριες/ές που έχουν παρακολουθήσει τα επιλεγόμενα μαθήματα «Επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη» ή/και «Πειραματική Ψυχολογία»
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλός χειρισμός Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας μήνυμα στη διεύθυνση email akarouso@psed.duth.gr με την ένδειξη ‘ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ – ΕΠΩΝΥΜΟ’

Θα ακολουθήσει συνέντευξη των φοιτητών/τριών μέσω τηλεδιάσκεψης.


ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ

Προτεινόμενες θεματικές:

 1. Θέατρο/κουκλοθέατρο στην προσχολική εκπαίδευση
 2. Δραματικό παιχνίδι ως μέσο αγωγής και εκπαίδευσης
 3. Δραματική τέχνη και εκπαίδευση
 4. Θέατρο και λογοτεχνία

Προϋποθέσεις:

 1. Άριστος βαθμός στα μαθήματα της θεατρικής αγωγής και εκπαίδευσης (Κουκλο-θέατρο για παιδιά και Δραματικό παιχνίδι- Δραματοποίηση)
 2. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 3. Προφορική συνέντευξη όπου οι φοιτητές/τριες θα προτείνουν το θέμα που τους/τις ενδιαφέρει να ερευνήσουν

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προτεινόμενες θεματικές ενότητες:

1) Εκπαίδευση Ρομά
2) Εκπαίδευση ιστορικών μειονοτήτων σε Ελλάδα και Ευρώπη
3) Πολυπολιτισμική και διαπολιτισμική εκπαίδευση σε χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής (προϋποθέτει καλή γνώση άλλης γλώσσας)
4) Εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών

Ευπρόσδεκτες είναι και άλλες ιδέες και προτάσεις που θα φέρουν οι υποψήφιοι/ες.

 


ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Θεματική Περιοχή: Α. «Διαχείριση “Γεγονότων Ζωής” στο εκπαιδευτικό ή/και οικογενειακό πλαίσιο».

Σύντομη περιγραφή:

Η χρόνια αρρώστια, η νοσηλεία, το διαζύγιο, ο θάνατος, η κακοποίηση, η έλευση νέου μέλους στην οικογένεια, η υιοθεσία, η έλευση της πανδημίας αποτελούν κάποια από τα γεγονότα ζωής που καλούνται να διαχειριστούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τους.

Προδιαγραφές- απαιτήσεις από τον φοιτητή/ τη φοιτήτρια:

 1. Να γνωρίζει μία ξένη γλώσσα- κατά προτίμηση Αγγλικά- σε ικανοποιητικό βαθμό ώστε να είναι σε θέση να συμπεριλάβει ξενόγλωσσες βιβλιογραφικές πηγές.
 2. Να ετοιμαστεί πλάνο εργασίας με βασικές ενότητες (εισαγωγή- διευκρίνιση θέματος, σχετική βιβλιογραφία, μεθοδολογία, αναμενόμενα αποτελέσματα) και να σταλεί στη διδάσκουσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί.
 3. Να λάβει μέρος επιτυχώς σε συνέντευξη κατά την οποία ο φοιτητής/ η φοιτήτρια, μεταξύ άλλων, προτείνει το Θέμα της Πτυχιακής και υποστηρίζει το αρχικό πλάνο εργασίας του (οι φοιτητές/ οι φοιτήτριες που θα λάβουν μέρος στη συνέντευξη θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά, εάν και εφόσον το πλάνο εργασίας που θα κατατεθεί τηρεί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να συζητηθεί.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: θα συνεκτιμηθεί η παρακολούθηση μαθημάτων επιλογής της ευρύτερης περιοχής της Ψυχολογίας της Υγείας (Αγωγή υγείας στην προσχολική εκπαίδευση, Παιδί και γεγονότα ζωής).Προτεινόμενα θεματικά πεδία:

-Προαγωγή της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης στα πλαίσια του σχολείου και της οικογένειας.

-Aξιολόγηση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων αυτο-ρύθμισης των μικρών παιδιών κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο.

Προϋποθέσεις:

(α) Να έχουν περάσει την πρακτική τους άσκηση στο νηπιαγωγείο με 9 και 10,

(β) Βαθμολογία ≥7 στα μαθήματα: «Ψυχολογία της Ανάπτυξης του Παιδιού Ι & ΙΙ», «Γνωστική Ψυχολογία» & «Επικοινωνιακή και Γλωσσική Ανάπτυξη», «Μεθοδολογία της έρευνας I και II»,

(γ) Πολύ καλή γνώση Αγγλικών,

(δ) Πολύ καλή χρήση Η/Υ,

(ε) Προφορική συνέντευξη.

Η εργασία μπορεί να είναι ατομική ή σε ζευγάρια. Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για κάποιο από τα παραπάνω θεματικά πεδία μπορούν να υποβάλλουν σε αρχείο word (ΕΠΙΘΕΤΟ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) μια περίληψη περίπου 500 λέξεων και ενδεικτική βιβλιογραφία στο intousi@psed.duth.gr.


ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

Προτεινόμενα  θεματικά πεδία:

 • Έμφυλες ταυτότητες και εκπαίδευση
 • Ειδική αγωγή και εκπαίδευση
 • Σεξουαλική αγωγή και νηπιαγωγείο
 • Παιδικό παιχνίδι και φύλο
 • Κοινωνικές ανισότητες και εκπαίδευση

Προϋποθέσεις:

 •  Άριστη γνώση Αγγλικών, για να συμπεριληφθούν ξενόγλωσσες βιβλιογραφικές πηγές
 •  Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 •  Προφορική συνέντευξη

Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για κάποιο από τα παραπάνω θεματικά πεδία να αποστείλουν μήνυμα στη διδάσκουσα (epapana@psed.duth.gr) σε αρχείο word (ΕΠΙΘΕΤΟ-ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ) τον τίτλο της πρότασης, καθώς και μια περίληψη έως 500 λέξεις, με ενδεικτική βιβλιογραφία


ΠΕΝΤΕΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

Προτεινόμενα θεματικά πεδία: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να επιλέξουν μια από τις προτεινόμενες θεματικές και να προτείνουν μια εμπειρική έρευνα ή πρόγραμμα παρέμβασης:

 • Συνεργασία σχολείου-οικογένειας-κοινότητας
 • Ο κοινωνικο-παιδαγωγικός ρόλος του νηπιαγωγείου
 • Ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα παιδιού
 • Κοινότητες μάθησης, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις στο νηπιαγωγείο
 • Αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο
 • Μεταβάσεις στο νηπιαγωγείο και σχέσεις μεταξύ των πλαισίων
 • Ιδιότητα του πολίτη, ενεργός συμμετοχή του παιδιού στη μαθησιακή διαδικασία

Προϋποθέσεις: α) Βαθμολογία ≥ 8 στα μαθήματα της διδάσκουσας, β) πολύ καλή γνώση Αγγλικών, γ) Βαθμολογία > 7 στο μάθημα της Μεθοδολογίας

Η εργασία μπορεί να είναι ατομική ή σε ζευγάρια, ανάλογα με το θέμα. Οι φοιτητές/τριες παρακαλούνται να υποβάλλουν σε αρχείο word (ΕΠΙΘΕΤΟ-ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) τον τίτλο της πρότασης, μια περίληψη περίπου 300 λέξεων και ενδεικτική βιβλιογραφία. Στην Περίληψη θα αναφέρονται και θα τεκμηριώνονται με βιβλιογραφία: 1. Η προβληματική του θέματος και ο στόχος της εργασίας, 2. Η προτεινόμενη μεθοδολογία, 3. Η σημασία της έρευνας-παρέμβασης.

Εκτός από τα προτεινόμενα πεδία οι φοιτητές/τριες μπορούν να κάνουν δική τους πρόταση με βάση τα θέματα-ζητήματα που αναλύονται στα μαθήματα της διδάσκουσας.


ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • Θεματική Ενότητα 1: «Συγγραφή Πολυμεσικών Εκπαιδευτικών Ιστοριών για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας»
  Αριθμός ατόμων ανά πτυχιακή εργασία: 1-2
 • Θεματική Ενότητα 2: «Ανασκόπηση Έρευνας σχετικά με Εργαλεία Λογισμικού που αξιοποιούνται σε Προσχολικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»
  Αριθμός ατόμων: 1
 • Θεματική Ενότητα 3 “Προγραμματιζόμενα παιχνίδια και προσχολική εκπαίδευση”
  Αριθμός ατόμων: 1-2

Για κάθε προτεινόμενη θεματική ενότητα μπορεί να προκύψουν ένα ή περισσότερα θέματα πτυχιακών εργασιών. Σε κάθε θέμα πτυχιακής εργασίας θα υπάρχει στενή συνεργασία με το δεύτερο μέλος ΔΕΠ της διμελούς επιτροπής.

Για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στις ανωτέρω θεματικές ενότητες, προαπαιτούμενα είναι τα εξής:

 1. Επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Ι» (βλ. Εσωτερικό Κανονισμό του ΤΕΕΠΗ για Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών),
 2. Πολύ καλοί βαθμοί στα μαθήματα «Αρχές της Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Ι» και «Αρχές της Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Ι»,
 3. Πολύ καλός βαθμός στο μάθημα «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» (για θέματα που αφορούν την πρώτη θεματική ενότητα),
 4. Για θέματα της δεύτερης θεματικής ενότητας απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Θεματικές ενότητες πτυχιακών εργασιών:

 1. Ο ρατσισμός στο λόγο για τον «άλλο».
 2. Μοντέρνος και Παραδοσιακός Ρατσισμός στην εκπαίδευση.
 3. Εθνική ταυτότητα, εθνικά αυτοστερεότυπα και στερεότυπα απέναντι στον άλλο.
 4. Απόψεις εκπαιδευτικών και φοιτητών παιδαγωγικών σχολών απέναντι στην ομοφυλοφιλία.

Προϋποθέσεις ανάληψης πτυχιακής εργασίας:

 1. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 2. Γνώση χρήσης Η/Υ
 3. Επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων «Κοινωνική ψυχολογία» με βαθμό 8 και άνω και «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» με βαθμό 8 και άνω ή «Διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας στη σχολική τάξη» επίσης με βαθμό 8 και άνω.

Επίσης είναι δυνατό να γίνει πτυχιακή εργασία σε οτιδήποτε θέμα εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του φοιτητή/τριας και του διδάσκοντα κατόπιν συνεννόησης.


ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΕΤΤΑ

Ενδεικτικές θεματικές περιοχές:

 1. Μορφές και Πρακτικές γραμματισμού
 2. Διδακτικές προσεγγίσεις της ανάγνωσης/γραφής.
 3. Δημιουργική γραφή
 4. Οπτική γλώσσα, γραμματισμός και προσχολική εκπαίδευση

Προϋποθέσεις:

 1. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να προτείνουν συγκεκριμένο θέμα που εμπίπτει στις παραπάνω ευρύτερες θεματικές περιοχές με προφορική συνέντευξη.
 2. Επιθυμητή η γνώση της αγγλικής/γαλλικής.

 


Δείτε όλο το κείμενο εδώ (pdf)