Μενού Κλείσιμο

Συνεντεύξεις υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών – Σεπτέμβριος 2021

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Π.Μ.Σ.

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ»

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» θα πραγματοποιηθούν στο «Εργαστήριο Ψυχολογίας» (Κτίριο ΠΡΟΚΑΤ, πίσω από το παλιό κτίριο της Σχολής Επιστημών Αγωγής ) Ν. Χηλή Αλεξανδρούπολη σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα. Θα υπάρξει σχετική σήμανση που θα καθοδηγεί τους υποψηφίους στο χώρο

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να βρίσκονται 30 λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα της συνέντευξης. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία είναι η κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού για COVID-19, ή βεβαίωσης νόσησης, ή βεβαίωση αρνητικού τεστ από εργαστήριο (rapid ή μοριακού) με ημερομηνία το πολύ τρεις μέρες πριν την συνέντευξη.

Πρόγραμμα συνεντεύξεων ΠΜΣ – Σεπτέμβριος 2021