Μενού Κλείσιμο

Συνέδριο Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης “Βελτιώνοντας την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε περίοδο κρίσης των θεσμών: προτάσεις, εφαρμογές” Αλεξανδρούπολη, 26-28 Σεπτεμβρίου 2013, Τ.Ε.Ε.Π.Η-Δ.Π.Θ.

 

Προβληματική του Συνεδρίου