Μενού Κλείσιμο

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας (27-30 Μαΐου 2010)

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας με κεντρικό θέμα: “ποικιλομορφία της ανάπτυξης… πολυμορφία της εκπαίδευσης” διοργανώνεται από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (Αλεξανδρούπολη, 27-30 Μαΐου 2010).

Στο πρόγραμμα του συνεδρίου συμμετέχουν επιστήμονες που ασχολούνται με την ψυχολογική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων καθώς και με όψεις των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Στις εργασίες του συνεδρίου περιλαμβάνονται συνοπτικά τα ακόλουθα:

  • Οκτώ ομιλίες Ελλήνων και ξένων Καθηγητών Πανεπιστημίων,
  • 150 Ανακοινώσεις και αναρτημένες εργασίες,
  • 10 Συμπόσια,
  • 5 Εργαστήρια,
  • 4 Εμψυχωτικές δράσεις για μαθητές ή εκπαιδευτικούς.
  • Σεμινάριο 8 ωρών με θέμα τη «Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα: Αντιμετώπιση και παρέμβαση».

Το Συνέδριο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους τους επιστήμονες, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, γιατρούς, που ασχολούνται με θέματα ανάπτυξης και εκπαίδευσης των παιδιών, νέων και ενηλίκων.

 

 

Πρόεδρος συνεδρίου: Λουκία Μπεζέ
Επίτιμος Πρόεδρος συνεδρίου: Ηλίας Μπεζεβέγκης
Πληροφορίες: Λουκία Μπεζέ (lbeze@psed.duth.gr),
Νικόλαος Μακρής (nmakris@eled.duth.gr)
Βιβλίο περιλήψεων του συνεδρίου: [pdf]