Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση υποβολής αίτησης υποψηφιότητας φοιτητών για σπουδές Erasmus+ 2023-24 – ΤΕΕΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus+ για το 2023-2024
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΑ

 

Το πρόγραμμα Erasmus+ για την ανώτατη εκπαίδευση χρηματοδοτεί μακροχρόνια κινητικότητα φοιτητών για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 20203-2024.

Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς – υποψήφιους διδάκτορες) του Δ.Π.Θ. τη δυνατότητα να μετακινηθούν για σπουδές σε Πανεπιστήμια διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα οποία έχει συναφθεί διμερής συμφωνία (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας).

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (call 2022) έχουν εγκριθεί έως 5 θέσεις κινητικότητας για σπουδές για το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία.

Για την μετακίνηση παρέχεται υποτροφία, η οποία καλύπτει μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό (ακολουθεί σχετικός πίνακας).

H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων από τον αρμόδιο Συντονιστή του προγράμματος Εrasmus+ του Τμήματος (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέχρι Δευτέρα 15/05/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ακαδημαϊκής συντονίστριας του προγράμματος  Αν. Καθηγήτρια κα. Σοφία Ιακωβίδου  siakovid@psed.duth.gr

Δείτε όλο το κείμενο εδώ (pdf)

Κριτήρια επιλογής φοιτητών (.pdf)

Συμφωνίες Erasmus+ ΤΕΕΠΗ με Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (.pdf)

Φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες (.pdf)

Αίτηση Erasmus+ ΤΕΕΠΗ 2023-24 (.doc)