Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Erasmus+ Traineeships 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2020-2021 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Εrasmus+ του ΔΠΘ υλοποιεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τη δράση πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus+ μέσω των κονδυλίων που εξασφαλίζει κατ’ έτος. Παράλληλα συμμετέχει στον Όμιλο Πρακτικής Άσκησης Εrasmus+ που συντονίζει το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Η δράση παρέχει σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς–μεταπτυχιακούς–υποψήφιους διδάκτορες) αλλά και προσφάτως αποφοίτους[1] του ΔΠΘ, τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας 2 έως 4 μηνών[2], σε φορείς (π.χ. Επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, διπλωματικές αποστολές κ.λ.π.) που εδρεύουν σε χώρες του προγράμματος Erasmus+ (http://erasmus.duth.gr/node/16)[3].

  • Η πρακτική άσκηση υποστηρίζεται από υποτροφία, η οποία καλύπτει μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό (βλ. σχετικός συνημμένο πίνακα).
  • H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων (βλ. συνημμένο αρχείο), από τον αρμόδιο Συντονιστή του προγράμματος Εrasmus+ του Τμήματος.
  • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail του Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος: Επ. Καθηγήτρια κα Οικονομίδου  aikonomi@psed.duth.gr)
  • Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.
  • Η επιλέξιμη περίοδος υλοποίησης των μετακινήσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως 30/10/2021, και δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 30/10/2021 (ημερομηνία ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης).

Πρόσκληση Erasmus_Traineeships_2020-2021 (doc)

Κριτήρια Erasmus+ Traineeships 2020-2021 (doc)

Αίτηση Υποψηφιότητας Erasmus_Traineeships (doc)