Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΤΕΕΠΗ – Πρόσληψη Διδασκόντων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΔΠΘ για την πρόσληψη Διδασκόντων το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2021-2022.

Σχετ.: Το αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/12943/538/03-11-2021 (ΔΠΘ/ΤΕΕΠΗ/14354/296/03-11-2021) απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ.

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, στην υπ’ αριθ. 324/24-11-2021 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, τις
ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2021-2022, αποφάσισε ομόφωνα να προσλάβει διδακτικό και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΔΠΘ για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

1. Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης (εαρινό εξάμηνο)  Βοηθητικό – διδακτικό και εποπτικό έργο στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Κατάρτισης
2. Διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών στην προσχολική ηλικία (μάθημα στο εαρινό εξάμηνο)
3. Νεοελληνική Ιστορία (μάθημα στο εαρινό εξάμηνο)

Δείτε το κείμενο εδώ (.pdf)