Μενού Κλείσιμο

Πρακτική Άσκηση VII – Δ’ έτους

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ VII-Δ ΕΤΟΣ
Παρακαλούνται οι φοιτητές του Δ έτους στο διάστημα 24/9 έως και 1/10 να εγγραφούν  στο eclass στο μάθημα Πρακτική Άσκηση VII_Δ έτος-Το Σχέδιο Εργασίας στο Νηπαγωγείο (EDU 126)  και να δηλώσουν εκ νέου τις τριάδες στις “Ομάδες Χρηστών”. Αναλυτικές πληροφορίες για τη δομή της πρακτικής, τις υποχρεώσεις σας αλλά και τους εναλλακτικούς χώρους υλοποίησης πρακτικής πέραν των νηπιαγωγείων θα σας δωθούν τη Δευτέρα 4/10/2021 στο πρώτο σεμινάριο. Τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και το Πρόγραμμα Πρακτικής Ασκησης.

Οι Υπεύθυνες του Σεμιναρίου
Γιόφτσαλη Κατερίνη
Παπαναστασίου Ευθυμία