Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Σύρμω Καπούτση, 2016)

Η προσέγγιση της ετερότητας μέσα από ελληνικά νεοτερικά λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά: στο δρόμο για τον κριτικό γραμματισμό (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Σύρμω Καπούτση

 

Περίληψη:  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει ανατρεπτικά μορφολογικά χαρακτηριστικά της μεταμοντέρνας γραφής σε επιλεγμένα έργα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας για παιδιά και να διερευνήσει τη σύνδεσή τους με την ανάπτυξη μιας θετικής στάσης απέναντι στην ετερότητα στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού. Αρχικά, εξετάζονται θεωρητικά ζητήματα που συνδέονται με τη συγκεκριμένη έρευνα, όπως η κοινωνικοποιητική λειτουργία της Παιδικής Λογοτεχνίας, ο κριτικός γραμματισμός, η μεταμοντέρνα μυθοπλασία και τα χαρακτηριστικά της, ο ρόλος του αναγνώστη. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της έρευνας, η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Ακολουθεί η ανάλυση του ερευνώμενου υλικού, που περιλαμβάνει τον εντοπισμό και το σχολιασμό των παρακάτω χαρακτηριστικών της μεταμοντέρνας μυθοπλασίας: της μεταμυθοπλασίας, της διακειμενικότητας, της παρωδίας, του μαγικού ρεαλισμού, της παιγνιώδους διάστασης, του ιδιαίτερου ρόλου της γλώσσας, της μείξης ετερόκλητων κειμένων, του συμμετοχικού αναγνώστη. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, αν και με μικρή παρουσία στην ελληνική λογοτεχνική παραγωγή, έργα νεοτερικά, που εκφράζουν, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, μια μεταμοντέρνα αντίληψη, συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας αποστασιοποιημένης από τα κυρίαρχα ιδεολογήματα, κριτικής ματιάς για τον κόσμο, λειτουργούν ανατρεπτικά προς τα στερεότυπα που σχετίζονται με την ετερότητα και βοηθούν με τον τρόπο αυτό στη θετικότερη προσέγγισή της.

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Αναστασία Οικονομίδου (Επιβλέπουσα), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Βασιλική Τσάκωνα, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

 

Λέξεις-κλειδιά: Παιδική λογοτεχνία, Ετερότητα, Μεταμοντερνισμός, Κριτικός γραμματισμός,
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2016
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.
http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10578