Μενού Κλείσιμο

ΠΜΣ – Επιστήμες της Αγωγής: Ανακοίνωση για επιλογή κατεύθυνσης

ΠΜΣ  «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ»

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι λίστες  επιτυχόντων  θα συνταχθούν ανά κατεύθυνση. Προβλέπεται να εισαχθούν 15 άτομα ανά κατεύθυνση (σύμφωνα με τον κανονισμό του ΠΜΣ  ΦΕΚ 3318/10.08.2018).

Υπάρχει το ενδεχόμενο, υποψήφιοι και υποψήφιες που θα μπορούσαν να εισαχθούν στο ΠΜΣ στην κατεύθυνση  της αρχικής δήλωσής τους να μείνουν εκτός.
Καλούνται όσες και όσοι επιθυμούν να προβούν σε συμπληρωματική δήλωση που να περιλαμβάνει και την επιλογή της άλλης κατεύθυνσης  στέλνοντας σχετικό e-mail στη γραμματεία του ΠΜΣ.