Μενού Κλείσιμο

Πιστοποιητικά πτυχιούχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Οι φοιτητές που ορκίστηκαν στην διαδικτυακή τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2021, μπορούν να αντλήσουν τα πιστοποιητικά πτυχιούχων μέσω της σελίδας https://students.duth.gr κάνοντας χρήση των Ιδρυματικών Λογαριασμών τους οι οποίοι έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι και τις 31/7/2021. Τα έγγραφα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα και επέχουν θέση πρωτοτύπων εγγράφων.

 

Από τη Γραμματεία

8.7.2021