Μενού Κλείσιμο

Πιστοποιητικά πτυχιούχων – (ορκωμοσία 9 Ιουνίου 2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Οι φοιτητές που ορκίστηκαν στην τελετή ορκωμοσίας που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 2022, μπορούν να αντλήσουν τα πιστοποιητικά πτυχιούχων μέσω της σελίδας https://students.duth.gr κάνοντας χρήση των Ιδρυματικών Λογαριασμών τους οι οποίοι έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι και τις 7/7/2022. Τα έγγραφα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα και επέχουν θέση πρωτοτύπων εγγράφων.

Από τη Γραμματεία

17.6.2022