Μενού Κλείσιμο

Πιστοποιητικά Πτυχιούχων 28ης Ιουνίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Οι φοιτητές που ορκίστηκαν στην διαδικτυακή τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2021, μπορούν να αντλήσουν τα πιστοποιητικά πτυχιούχων μέσω της σελίδας https://students.duth.gr κάνοντας χρήση των Ιδρυματικών Λογαριασμών τους οι οποίοι έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι και τις 31/8/2021. Τα έγγραφα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα και επέχουν θέση πρωτοτύπων εγγράφων.

Από τη Γραμματεία

5.8.2021