Μενού Κλείσιμο

Παρουσίαση – Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ»

Την Τετάρτη 05 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:30 θα γίνει η παρουσίαση-υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας της Μ.Φ. Μαρτίνη Νικολέτας στο Εργαστήριο Ψυχολογίας με τίτλο: «Αποκωδικοποιώντας έμφυλα στερεότυπα μέσα στα κόμικς: Ενίσχυση του κριτικού γραμματισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από την αξιοποίηση των ιστοριών του Αστερίξ».

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ»

Την Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9:00 θα γίνει η παρουσίαση-υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας της Μ.Φ. Μπαμπαλή Μαρίας στο Εργαστήριο Ψυχολογίας με τίτλο: «Σχέση αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού-παιδιού, φυσικές δραστηριότητες και κινητική επιδεξιότητα στην προσχολική ηλικία».