Μενού Κλείσιμο

Παρουσίαση – Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ»

Την Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 16:00 θα γίνει η παρουσίαση-υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας της Μ.Φ. Σαμουρκασίδου Δέσποινας στο Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών με τίτλο: «Η εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία του νηπιαγωγείου: η περίπτωση της σχολικής γιορτής με τη χρήση του μοντέλου Lesson Study και την εφαρμογή του Σχεδίου Εκπαιδευτικής Δράσης (Project)».