Μενού Κλείσιμο

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας “Η εκπαίδευση στην ιδεολογία του αναρχισμού”

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ»

 

Την Τρίτη 09 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 19:00 θα γίνει η παρουσίαση-υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας της Μ.Φ. Γκαράνη Αθηνάς  μέσω τηλεδιάσκεψης (MS-ΤEAMS) με τίτλο:

“Η εκπαίδευση στην ιδεολογία του αναρχισμού”

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν  την συνεδρίαση της υποστήριξης, παρακαλούνται  να επικοινωνήσουν με την κ. Γκαράνη Αθηνά.