Μενού Κλείσιμο

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας «Ξενοφοβία, ρατσισμός και Μ.Μ.Ε. Οι απόψεις των μαθητών γυμνασίου και λυκείου»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ»

Την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 θα γίνει η παρουσίαση-υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας της Μ.Φ. Τσανοσίδου Γεωργίας μέσω τηλεδιάσκεψης με τίτλο: «Ξενοφοβία, ρατσισμός και Μ.Μ.Ε. Οι απόψεις των μαθητών γυμνασίου και λυκείου».

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν  την συνεδρίαση της υποστήριξης, παρακαλούνται  να επικοινωνήσουν με την κ. Τσανοσίδου Γεωργία.