Μενού Κλείσιμο

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας «Το λαϊκό παραμύθι, ως εκπαιδευτική πρακτική. Το παράδειγμα δυο κοινοτήτων της Θράκης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ»

 

Την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 16:00 θα γίνει η παρουσίαση-υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας της Μ.Φ. Γαλούση Κωνσταντίνας μέσω τηλεδιάσκεψης με τίτλο: «Το λαϊκό παραμύθι, ως εκπαιδευτική πρακτική. Το παράδειγμα δυο κοινοτήτων της Θράκης».