Μενού Κλείσιμο

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας: Στερεοτυποποίηση στο λόγο των νέων της Ξάνθης για τη μουσουλμανική μειονότητα μέσα στο πλαίσιο του σχολείου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ»

 

Την Δευτέρα 06 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:00 θα γίνει η παρουσίαση-υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας της Μ.Φ. Ζακοπούλου Σοφίας   μέσω τηλεδιάσκεψης (MS-ΤEAMS) με τίτλο: “Στερεοτυποποίηση στο λόγο των νέων της Ξάνθης για τη μουσουλμανική μειονότητα μέσα στο πλαίσιο του σχολείου

Σύνδεσμος MS-TEAMS:  https://tinyurl.com/jebsfhkt