Μενού Κλείσιμο

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας “Στρατηγικές ανάγνωσης για αναδυόμενα δίγλωσσα παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο”

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ»

 

Την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 18:00 θα γίνει η παρουσίαση-υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας της Μ.Φ. Γκιριτζιώτη Γεωργίας μέσω τηλεδιάσκεψης με τίτλο:

«Στρατηγικές ανάγνωσης για αναδυόμενα δίγλωσσα παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο:
Σχεδιασμός και Εφαρμογή Ανοικτών Διδακτικών Πόρων».   

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν  την συνεδρίαση της υποστήριξης, παρακαλούνται  να επικοινωνήσουν με την κ. Γκιριτζιώτη Γεωργία.