Μενού Κλείσιμο

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας “H μουσική ως μέσον αντιμετώπισης του παιδικού φόβου”

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ»

 

Την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:30 θα γίνει η παρουσίαση-υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας της Μ.Φ. Καφετζή Αθηνάς μέσω τηλεδιάσκεψης  με τίτλο:

“H μουσική ως μέσον αντιμετώπισης του παιδικού φόβου”

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν  την συνεδρίαση της υποστήριξης, παρακαλούνται  να επικοινωνήσουν με την κ. Καφετζή Αθηνά.