Μενού Κλείσιμο

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας: «Ο επιπολιτισμός και η πολιτισμική προσαρμογή στο λόγο εργαζομένων σε μια Μ.Κ.Ο για ασυνόδευτα ανήλικα»

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ»

Την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00 θα γίνει η παρουσίαση-υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας της Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας Ζαρμακούπη Ευαγγελίας μέσω τηλεδιάσκεψης (MS-TEAMS) με τίτλο: «Ο επιπολιτισμός και η πολιτισμική προσαρμογή στο λόγο εργαζομένων σε μια Μ.Κ.Ο για ασυνόδευτα ανήλικα».

Σύνδεσμος παρουσίασης στο MS-TEAMS