Μενού Κλείσιμο

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας «Μία συγκριτική μελέτη απόψεων και αντιλήψεων τελειόφοιτων φοιτητών Δημοτικής Εκπαίδευσης για τον ρόλο των Μ.Μ.Ε στην αποτύπωση της εικόνας του πρόσφυγα»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ»

Την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00 θα γίνει η παρουσίαση-υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας της Μ.Φ. Τσίγκα Ελισάβετ μέσω τηλεδιάσκεψης με τίτλο: «Μία συγκριτική μελέτη απόψεων και αντιλήψεων τελειόφοιτων φοιτητών Δημοτικής Εκπαίδευσης για τον ρόλο των Μ.Μ.Ε στην αποτύπωση της εικόνας του πρόσφυγα».

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν  την συνεδρίαση της υποστήριξης, παρακαλούνται  να επικοινωνήσουν με την κ. Τσίγκα Ελισάβετ