Μενού Κλείσιμο

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας «Η εξέλιξη του Μακεδονικού ζητήματος από τον 19ο στον 20ο αιώνα: ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και η “ανάγνωση” του ζητήματος μέσα από τις στήλες της εφημερίδας “Μακεδονία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ»

 

Την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 20:30 θα γίνει η παρουσίαση-υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας του Μ.Φ. Ξυλούδη Στέφανο μέσω τηλεδιάσκεψης με τίτλο: «Η εξέλιξη του Μακεδονικού ζητήματος από τον 19ο στον 20ο αιώνα: ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και η “ανάγνωση” του ζητήματος μέσα από τις στήλες της εφημερίδας “Μακεδονία».

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν  την συνεδρίαση της υποστήριξης, παρακαλούνται  να επικοινωνήσουν με τον κ. Ξυλούδη Στέφανο.