Μενού Κλείσιμο

Οργάνωση Βιβλιοθήκης του Δημοτικού Σχολείου Ν. Χηλής (Ακαδημαϊκό ‘Ετος 2009-10)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία


Στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Κατάρτισης, οι φοιτητές ασκούνται, όχι μόνο σε νηπιαγωγεία, αλλά και σε άλλους εκπαιδευτικούς χώρους όπως παιδιατρικές κλινικές, μουσεία και βιβλιοθήκες.

Το ακαδημαϊκό έτος 2009-10, οι φοιτητές του Δ΄έτους, σε συνεργασία με τη διδάσκουσα του σεμιναρίου «Οργάνωση σχολικής βιβλιοθήκης» και μέλος (ΕΤΕΠ Βιβλιοθηκονόμων) του Τμήματος, κ. Ζ. Δαλούκα, υλοποίησαν σχετικές εκπαιδευτικές δράσεις, οργανώνοντας τη βιβλιοθήκη (σύμφωνα με το Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης Melvil Dewey) του Δημοτικού Σχολείου Ν. Χηλής Έβρου. Πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές κατέκτησαν δεξιότητες απαραίτητες για έναν μελλοντικό εκπαιδευτικό παιδιών προσχολικής ηλικίας, αφού το βιβλίο κατέχει ιδιαίτερα σημαντική θέση στην προσχολική εκπ/ση. Συνεπώς, η εξοικείωση με τρόπους οργάνωσης και λειτουργίας σχολικής βιβλιοθήκης κρίθηκε αναγκαία για τη συνολικότερη κατάρτισή τους. Ταυτόχρονα, η πρακτική αυτή άσκηση συνέβαλλε στο άνοιγμα του Πανεπιστημίου προς την τοπική κοινωνία, την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων ανάμεσα σε μέλη των δύο βαθμίδων εκπ/σης και την προώθηση της επικοινωνίας ανάμεσά τους.