Μενού Κλείσιμο

Οδηγίες για φοιτήτριες/τές (δια ζώσης λειτουργία)

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/τές για τα ακόλουθα:

1) Κάθε φορά για είσοδο στις εγκαταστάσεις της Σχολής απαιτείται η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού, πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό δύο φορές την εβδομάδα.
2) Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο σε εσωτερικούς, όσο και εξωτερικούς χώρους της Σχολής όπου υπάρχει συνωστισμός.
3) Οι φοιτήτριες/τές που αναμένουν για να εισέλθουν σε χώρο διδασκαλίας να μη συνωστίζονται στην/στις είσοδο/εισόδους και να τηρούν ησυχία.
4) Εφόσον ο χώρος διδασκαλίας έχει παραπάνω από μία είσοδο/έξοδο, οι φοιτήτριες/τές θα εισέρχονται/εξέρχονται και από τις δύο εισόδους/εξόδους για αποφυγή συνωστισμού.
5) Οι φοιτήτριες/τές θα πρέπει να αποχωρούν σταδιακά και με ευταξία ώστε να μην συνωστίζονται στην/στις έξοδο/εξόδους του χώρου διδασκαλίας. Σε περίπτωση που δεν παρακολουθήσουν επόμενο μάθημα, θα εξέρχονται του κτιρίου. Σε περίπτωση που θα παρακολουθήσουν επόμενο μάθημα, θα αναμένουν στον προαύλιο χώρο εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες.
6) Οι φοιτήτριες/τές να προσέρχονται στις πύλες εισόδου των εγκαταστάσεων της Σχολής επαρκές χρονικό διάστημα πριν την έναρξη του μαθήματος που θα παρακολουθήσουν.
7) Με το πέρας της διδασκαλίας κάθε μαθήματος, ο χώρος διδασκαλίας θα παραμένει κενός για τουλάχιστον 15 λεπτά με ανοικτά παράθυρα για αερισμό.
8) Οι φοιτήτριες/τές να μην εισέρχονται σε χώρο διδασκαλίας αν δεν έχει εισέλθει σε αυτόν ο/η διδάσκοντας/ουσα.